Kiểm Tra 15 Phút Hóa 9 – Lần 1

Mời các bạn làm bài trắc nghiệm trên.

Đây là bài trắc nghiệm với những câu hỏi dạng kiến thức cơ bản.
(Vui lòng nhập email bên dưới)

Please enter your email:

1. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được số mol H2O gấp đôi số mol CO2. Công thức phân tử hiđrocacbon đó là

 
 
 
 

2. Cho các chất sau: H2O, HCl, Cl2, O2, CO2. Khí metan phản ứng được với

 
 
 
 

3. Phản ứng đặc trưng của metan là

 
 
 
 

4. Khi đốt cháy khí metan bằng khí oxi thì tỉ lệ thể tích của khí metan và khí oxi nào dưới đây để được hỗn hợp nổ ?

 
 
 
 

5. Số liên kết đơn trong phân tử C4H10

 
 
 
 

6. Tỉ khối hơi của khí A đối với CH4 là 1,75 thì khối lượng phân tử của A là

 
 
 
 

7. Cho các chất sau: CH4, Cl2, H2, O2. Có mấy cặp chất có thể tác dụng với nhau từng đôi một ?

 
 
 
 

8. Hiđrocacbon A có phân tử khối là 30 đvC. Công thức phân tử của A là

 
 
 
 

9. Phản ứng biểu diễn đúng giữa metan và clo là

 
 
 
 

10. Một hiđrocacbon (X) ở thể khí có phân tử khối nặng gấp đôi phân tử khối trung bình của không khí. Công thức phân tử của (X) là

 
 
 
 

11. Công thức cấu tạo của một hợp chất cho biết

 
 
 
 

12. Tính chất vật lí cơ bản của metan là

 
 
 
 

13. Khi phân tích một  hiđrocacbon (X) chứa 81,82% cacbon. Công thức phân tử của (X) là

 
 
 
 

14. Trong phân tử metan có

 
 
 
 

15. Để tinh chế khí metan có lẫn etilen và axetilen, ta dùng

 
 
 
 

16. Hợp chất C3H6 có bao nhiêu công thức cấu tạo dạng mạch vòng ?

 
 
 
 

17. Dãy các chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

 
 
 
 

18. Hãy cho biết chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

 
 
 
 

19. Hoá chất nào sau đây dùng để phân biệt 2 chất CH4 và C2H4 ?

 
 
 
 

20. Nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch cacbon là

 
 
 
 

Question 1 of 20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *